Iskolák

Az Egyetemi Program következő lépcsőfoka az iskolarendszerben való továbbtanulás. A kétéves képzésre nemcsak az első egyetemi évüket sikeresen befejező hallgatók jelentkezhetnek, és hat iskola közül választhatnak. A diákok külön felvételi eljárás keretében az alábbi iskolákba nyerhetnek felvételt: Jogi Iskola, Közgazdaságtani Iskola, Nemzetközi Kapcsolatok Iskola, Média Iskola, Pszichológia Iskola, valamint Társadalomtudományok Iskola. Az egyes iskolák szakterületenként integrálják az MCC hallgatóit. A hallgatók felvételi eljárás keretein belül nyerik el helyeiket az iskolákban. Egy-egy Iskolában átlagosan 10–15 hallgató tevékenykedik egy évfolyamon. Az iskolákat neves magyar szakemberek, akadémikusok, valamint a felsőoktatásban nagy múlttal rendelkező oktatók vezetik. Az iskolák vezetői döntik el a felvételi eljárás során, hogy mely diákokkal kívánnak együtt dolgozni az elkövetkezendő 2 évben. Az iskolákban jellemzően 3–4, a maguk szakterületén kiemelkedő teljesítménnyel rendelkező szakemberek, akadémikusok és a felsőoktatásban nagy múltra visszatekintő oktatók tanítanak. Az oktatók Műhelyt szerveznek maguk köré, ennek keretein belül folytatják oktatási, kutatási, illetve tudományos tevékenységüket. Az oktatók munkáját fiatal főállású kutatók segítik.

A Collegiumban évek óta működik a tanulók érdeklődésére építő projektrendszer. Ez a munkaforma nagyfokú tanulói önállóságot és szabadságot tesz lehetővé, emellett alkalmat biztosít a diákok számára az oktatási intézményeken kívüli világ megismerésére és kapcsolatok kialakítására. Az elsajátított személyre szabott ismereteket diákjaink egy-egy projekt során a gyakorlatban is kipróbálhatják. Saját ötleteiket valósítják meg 4-6 fős csapatokban, amelyhez az MCC közössége szakmai segítséget, kapcsolati hálót és projektvezetési ismereteket nyújt. A projektmunka lehetőséget és teret biztosít a diákok számára, hogy mind egyéni, mind csapatbeli képességeiket, illetve vezetői készségeiket kipróbálják, megmutassák.