Alkotmánypolitikai Műhely

„Ha az emberek angyalok lennének, nem lenne szükség kormányzatra” – szól James Madison jól ismert mondása. Az Alkotmánypolitikai Műhely kutatásai azt vizsgálják, hogy a gyarló emberek által a gyarló emberek felett gyakorolt politikai főhatalmat miként hozzák létre és miként korlátozzák az egyébként gyarló emberek által elfogadott alkotmányok. A kutatások arra a kérdésre keresik a választ, hogy a politikai szereplők és az alkotmány felett őrködő bírák miként teszik élővé az alkotmányt, milyen módon fogadják el, tartják be (szegik meg), kényszerítik ki vagy éppen írják át a politikai közösség legalapvetőbb szabályait. Mivel a 21. században a politikai közösségek határait is egyre inkább megkérdőjelezik, így a nemzetállami szuverenitás, az európai alkotmányosság és a globális alkotmányosság problémáit sem lehet megkerülni a kutatások során. A Műhely az MCC hallgatóinak olyan kurzusokat hirdet meg, amelyeken a hallgatók a politikaelmélet és az alkotmányelmélet mindennapjainkat is érintő kérdéseit vitatják meg az oktatók vezetésével.