Vitaakadémia

Vitatrénerek képzése a Mathias Corvinus Collegium - MCC Research szervezésében.

A retorikai, érvelési és vitaismeretek a társadalom többsége számára hasznos eszköztárnak bizonyulnak az élet számos területén, mégis kevesen találkoztak velük akár köz-, akár felsőoktatási éveik alatt. Gondoljunk csak az állásinterjúkra, munkahelyi prezentációkra vagy akár csak egy-egy újságcikk értelmezésére – a strukturált előadásmód, logikus érvelésre való képesség és a kritikai gondolkodás elengedhetetlenek a sikerhez; a jogi, tanári, közéleti… stb. ambíciókat ápolók esetében pedig ez fokozottan így van. A Mathias Corvinus Collegium immáron több mint húszéves pályafutása folyamán mindig nagy hangsúlyt fektetett a demokratikus párbeszédkultúra építésére és a gyümölcsöző, nyílt viták és diskurzusok ösztönzésére.

Széles körű képzési palettánk szinte minden programjának része az alapvető retorikai, logikai, érveléstechnikai és vitamódszertani ismeretek átadása középiskolás kortól kezdve az egyetemista programokon át egészen a posztgraduális képzésekig. Mindemellett elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy az intézményünk falai között évtizedek alatt felgyülemlett szaktudást szélesebb körben is kamatoztassuk.

Emiatt döntöttünk úgy, hogy megnyitjuk a lehetőséget minden érdeklődő előtt, hogy először elsajátítsa az érvelés és a vitázás alapjait, majd képes legyen gyakorlati és elméleti tudását tovább is adni kisközösségében, saját maga által szervezett vitafórumokon, ily módon biztosítva a színvonalas vitakultúra sporadikus, széles körű terjedését.

A képzés szerkezete

Az interaktív tréning során a résztvevők megismerkedhetnek magának a vitának a műfajával, mélyebb megértést nyernek az érvelés és a disputázás alapjairól, és szert tesznek a vitázás és a vitaoktatás gyakorlati eszköztárára, ideértve az érvelési hibák feltérképezését, a vita alapvető műfajainak (pl. törvényszéki, Karl Popper) megismerését, illetve mindezek kipróbálását.

További információk a jelentkezésről a http://vitaakademia.mcc.hu/ oldalon találhatók.