Középiskolás Program

Ingyenes online képzés középiskolás diákok számára.

A Mathias Corvinus Collegium középiskolásoknak szóló programja az országban egyedülálló módon ingyenes internetes (e-learning) társadalomtudományi képzést kínál olyan motivált középiskolás fiatalok számára, akik az átlagnál olvasottabbak, tájékozottabbak szeretnének lenni és érdeklődnek a XX. és a XXI. század legfontosabb társadalmi, gazdasági, politikai eseményei iránt. A képzésben részt vevő diákok tudományos igényű tanulmányok, videóelőadások segítségével ismerkedhetnek meg a jelenkor legaktuálisabb és legérdekesebb társadalmi, gazdasági problémáival. Mindeközben tagjaivá válnak egy azonos korú fiatalokból álló, intelligens közösségnek, amelynek rendkívüli hatása lehet gondolkodásuk fejlődésére, világszemléletük alakulására. A Collegium középiskolás programjának célja, hogy a benne részt vevő diákok anyagi helyzetüktől függetlenül a lehető legszínvonalasabb képzésben részesülhessenek, jelentős előnyhöz jussanak az érettségi vizsgáik sikeres teljesítésénél, illetve a programtagok nagyobb eséllyel kerülhetnek be a Collegium egyetemi képzésébe.

A képzés menete:
A Középiskolás Programban részt vevő diákok az alábbi kurzusok közül választhatnak. A választott kurzusok sorrendjéről a programra felvett diákok szabadon dönthetnek. Tetszőlegesen elvégezhető bármennyi kurzusunk az érettségi idejéig. Minden sikeresen elvégzett kurzusról programbizonyítványt állítunk ki az érettségi évében, tavasszal.

Elméleti kurzusok:

 • Közgazdaságtan (2x8 hét)
 • Nemzetközi kapcsolatok (2x8 hét)
 • Modern kori történelem (2x8 hét)
 • Társadalmi tanulmányok (2x8 hét)
 • Pszichológia (8 hét)
 • Jog (8 hét)
 • Íráskészség-fejlesztés (4 hét)
 • Academic Writing (4 weeks - EN)
 • ÚJ KURZUS: Irodalom másképp (8 hét)

A képzésben részt vevő diákok a Collegium elektronikus oktatási környezetében (e-learning-oldalán) saját belépő kódot és profilt kapnak. Erről a sikeres felvételi eljárást követően e-mailben küldünk értesítést. Az e-learning-felületen heti rendszerességgel válnak elérhetővé a videó-előadások, szakirodalomlisták, amelyek többnyire valamely külföldi vagy magyar szakember középiskolások számára érthető, feldolgozható szövege. Az olvasmányok pdf-formátumban találhatóak meg a rendszerben, amelyek szabadon letölthetők, nyomtathatók, természetesen rögtön a monitoron is olvashatók. Átlagosan heti 10–20 oldal szakirodalomra és egy-egy 10-15 perc hosszúságú középiskolai és egyetemi szakemberekkel felvett videó-előadásra számíthatnak a tanulók.

Választható e-learning kurzusaink 4, 8, valamint 2x8 hét hosszúságúak. Képzésünk kezdő és záró időpontját úgy alakítottuk ki, hogy tanévkezdéskor és a (fél)év zárásakor ne terhelje a diákokat.

A rendszerben az olvasmányok és videók mellett szintén heti rendszerességgel választható feladatok is megjelennek. A félév teljesítéséhez, és így programbizonyítvány szerzéséhez bizonyos számú pont összegyűjtése szükséges, ez kurzusonként változó. A részletek, pontgyűjtéssel kapcsolatos információk megtalálhatóak az e-learning-rendszerben az egyes kurzusok leírásánál, valamint a "mentor tippek" menüpontban. A félév során a diákok leadott feladatait kurzusvezető tanáraink pontozzák és személyre szóló megjegyzésekkel, fejlesztési javaslatokkal látják el.

A diákok havonta egyszer Budapesten, a Collegium épületében személyesen is találkoznak egymással, illetve tanáraikkal. Gyakorlati szakemberek által tartott előadásokon vehetnek részt, illetve bekapcsolódhatnak egyéb szakmai jellegű programokba, pályaorientációs beszélgetésekbe. Szombatonként megrendezett programjaink kiváló lehetőséget teremtenek a kommunikációs és egyéb „soft” képességek fejlesztésére. Trénereink segítségével diákjaink különböző gyakorlati képzéseken vehetnek részt kiscsoportos formában.

Tréningek:

 • általános kommunikációs tréning
 • érveléstechnikai tréning
 • prezentációs tréning
 • szervezés és vezetéselmélet, csoportdinamika, tanulásmódszertan tréning stb.

A szombati tréningek látogatása természetesen nem kötelező, azonban ezek azok az események, amikor megismerkedhetnek egymással a programtagok. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy programbizonyítványt csak azon hallgatóink számára állítunk ki, akik az adott kurzus elvégzésének szemeszterében legalább 2 szombati képzésen részt vettek. Azok a diákok, akik önhibájukon kívül nem tudnak megjelenni egy KP szombaton sem, választható pótfeladattal válthatják ki jelenlétüket.

Ezen kívül minden felvételt nyert diákunk részt vehet nyári, illetve téli táborunkban, amelyeknek elsődleges célja a közösségépítés. 3-4 napos táborainkban csapatépítő játékokkal, versenyekkel, vitakörökkel és egyéb szakmai programokkal várjuk diákjainkat. A Collegium a rászorulók utazási költségeit, kérésre részben vagy egészben megtéríti.

A jelentkezés feltételei:

 1. Egy szabadon választott olvasmány, film, sorozat, színházi darab vagy előadás rövid, írásbeli összefoglalása és kritikája 1–1,5 gépelt oldal   terjedelemben*. Az összefoglalóban a választott mű rövid ismertetésén felül kritikai szemléletet is várunk, különös hangsúllyal a jelentkező személyes véleményére. Filmbemutató- vagy olvasónaplószerű leírás helyett arra vagyunk kíváncsiak, mit gondol a jelentkező a kiválasztott műről, miért tetszik vagy éppen nem tetszik neki. Írhat akár pozitív, akár negatív kritikát is.
 2. Az itt elérhető pályázati adatlap kitöltése.

* Általános formázási követelmények a Wordben: Times New Roman betűtípus, 1,5 sorköz, 12-es betűméret, sorkizárt igazítás. A fogalmazás, valamint a csatolt fájl neve egyaránt tartalmazza a pályázó nevét! 

FIGYELEM! A fogalmazást korábban olvasott, megnézett műből is lehet írni. A könyvélményt a jelentkező a saját gépén szövegszerkesztőben készítse el (pl. word), és ezután töltse fel a pályázati adatlap megfelelő helyére. A pályázat elküldését követően legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 2 héten belül e-mailben küldünk értesítést a felvételi eredményről.