Középiskolás Program

Miről szól a Középiskolás Program?

Az MCC 2002-ben indult Középiskolás Programja Kárpát-medence-szerte kínál távoktatáson és szombati foglalkozásokon alapuló ingyenes képzést a középiskolás korosztály legtehetségesebb diákjai számára. 2013-ban az erdélyi fiatalokat megszólító Erdélyi Középiskolás Program is elindult, amelynek szombati alkalmait Kolozsváron és Székelyudvarhelyen rendezzük meg.

A Program célja, hogy középiskolai tananyagot kiegészítve segítse a pályaválasztást, felkészítse a diákokat a sikeres továbbtanulásra, és kezdő támogatást nyújtson egy hosszabb távú karrierút tervezéséhez is. A képzési tematika összeállításakor azokra a témakörökre és készségekre helyezi az MCC a hangsúlyt, amik a középiskolai oktatás kereteibe kevésbé férnek bele, de az egyetemi kurzusoknak már részét képezhetik. Az oktatás mellett a diákok számára téli és nyári táborokat, tanulmányi kirándulásokat szervezünk, ahol az MCC közösségéhez csatlakozhatnak a diákok.

A Középiskolás Programban jelenleg 1300 diák vesz részt, magyarországi és külhoni központjaink számának növelését követően azonban már 4000 tanulót tervezünk bevonni a Programba. A létszám növelése mellett klubdélutánokat, belföldi és külföldi szakmai-tanulmányi kirándulásokat indítunk, valamint a gyerekek pályaorientációját támogató rendszert is kialakítunk kurzuskínálatunk bővítésével párhuzamosan. 2021 őszétől Budapest mellett további 13 magyarországi városban indulnak el a Középiskolás Program képzései, a jövőben pedig további belföldi és külhoni központokkal kiegészítve összesen 35 városban lesz jelen képzési kínálatunk

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE

A Középiskolás Program három fő elemre épül, melyek a diákok fejlesztését, pályaorientációját, tanulmányi előmenetelét segítik, illetve a közösségépítés során a szociális készségeket is fejlesztik.

 1. E-learning kurzusok
 2. KP szombatok
 3. Tehetségtáborok

1. E-LEARNING KURZUSOK

A Programban részt vevő diákok az alábbi kurzusok közül választhatnak. A választott kurzusok sorrendjéről a programra felvett diákok szabadon dönthetnek. Tetszőlegesen elvégezhető bármennyi kurzusunk az érettségi idejéig. Minden sikeresen elvégzett kurzusról programbizonyítványt állítunk ki az érettségi évében, tavasszal. Diákjaink a Collegium elektronikus oktatási környezetében (e-learning-oldalán) saját belépő kódot és profilt kapnak. Erről a sikeres felvételi eljárást követően e-mailben küldünk értesítést. Az e-learning-felületen heti rendszerességgel válnak elérhetővé a videó-előadások, szakirodalomlisták, amelyek többnyire valamely külföldi vagy magyar szakember középiskolások számára érthető, feldolgozható szövege. Az olvasmányok pdf-formátumban találhatóak meg a rendszerben, amelyek szabadon letölthetők, nyomtathatók, természetesen rögtön a monitoron is olvashatók. Átlagosan heti 10–20 oldal szakirodalomra és egy-egy 10-15 perc hosszúságú középiskolai és egyetemi szakemberekkel felvett videó-előadásra számíthatnak a tanulók.

Választható e-learning kurzusaink 4, 8, valamint 2x8 hét hosszúságúak. Képzésünk kezdő és záró időpontját úgy alakítottuk ki, hogy tanévkezdéskor és a (fél)év zárásakor ne terhelje a diákokat.

A rendszerben az olvasmányok és videók mellett szintén heti rendszerességgel választható feladatok is megjelennek. A félév teljesítéséhez, és így programbizonyítvány szerzéséhez bizonyos számú pont összegyűjtése szükséges, ez kurzusonként változó. A részletek, pontgyűjtéssel kapcsolatos információk megtalálhatóak az e-learning-rendszerben az egyes kurzusok leírásánál, valamint a "mentor tippek" menüpontban. A félév során a diákok leadott feladatait kurzusvezető tanáraink pontozzák és személyre szóló megjegyzésekkel, fejlesztési javaslatokkal látják el.

E-learning kurzusaink

 • Közgazdaságtan
 • Nemzetközi kapcsolatok
 • Modern kori történelem
 • Társadalmi tanulmányok
 • Pszichológia
 • Jog
 • Íráskészség
 • Academic Writing (EN)
 • Irodalom másképp

2. KP-SZOMBATOK

A diákok havonta szombati, intenzív képzési programok keretében személyesen is találkoznak egymással, illetve tanáraikkal, mely a képzési központok városaiban, valamint Budapesten kerülnek megrendezésre. Gyakorlati szakemberek által tartott előadásokon vehetnek részt, illetve bekapcsolódhatnak egyéb szakmai jellegű programokba, pályaorientációs beszélgetésekbe. Szombatonként megrendezett programjaink kiváló lehetőséget teremtenek a kommunikációs és egyéb „soft skillek” fejlesztésére. Trénereink segítségével diákjaink különböző gyakorlati képzéseken vehetnek részt kiscsoportos formában.

Tréningjeink főbb területei:

 • kommunikációs készségek, önreflexió;
 • érveléstechnika és vitázás;
 • nyilvános beszéd és prezentációs készségek;
 • pályaorientáció és önismeret;
 • pénzügyi tudatosság.

A KP szombatokon való részvétel természetesen nem kötelező, azonban ezek azok az események, amikor megismerkedhetnek egymással a programtagok. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy programbizonyítványt csak azon hallgatóink számára állítunk ki, akik az adott kurzus elvégzésének szemeszterében legalább 2 szombati képzésen részt vettek. Azok a diákok, akik lehetőségeik hiányában (tanulmányi verseny, sport, iskolai rendezvények stb.) nem tudnak megjelenni egy KP szombaton sem, választható pótfeladattal válthatják ki jelenlétüket.

3.TEHETSÉGTÁBOROK

Minden felvételt nyert diákunk részt vehet téli, illetve nyári táborainkban, melyek elsődleges célja a közösségépítés. 3-4 napos táborainkban csapatépítő játékokkal, versenyekkel, vitakörökkel és egyéb szakmai programokkal várjuk diákjainkat. A Collegium a rászorulók utazási költségeit megtéríti.

A jelentkezés menete:

 1. Az itt elérhető pályázati adatlap kitöltése.
 2. Egy szabadon választott olvasmány, film, sorozat, színházi darab vagy előadás rövid, írásbeli összefoglalása és kritikája 1–1,5 gépelt oldal   terjedelemben*. Az összefoglalóban a választott mű rövid ismertetésén felül kritikai szemléletet is várunk, különös hangsúllyal a jelentkező személyes véleményére. Filmbemutató- vagy olvasónaplószerű leírás helyett arra vagyunk kíváncsiak, mit gondol a jelentkező a kiválasztott műről, miért tetszik vagy éppen nem tetszik neki. Írhat akár pozitív, akár negatív kritikát is.

* Általános formázási követelmények a Wordben: Times New Roman betűtípus, 1,5 sorköz, 12-es betűméret, sorkizárt igazítás. A fogalmazás, valamint a csatolt fájl neve egyaránt tartalmazza a pályázó nevét és a választott mű címét! 

A fogalmazást korábban olvasott, megnézett műből is lehet írni. A könyvélményt a jelentkező a saját gépén szövegszerkesztőben készítse el (.doc vagy .docx formátum, maximum 3 MB), és ezután töltse fel a pályázati adatlap megfelelő helyére. A pályázat elküldését követően legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 2 héten belül e-mailben küldünk értesítést a felvételi eredményről.