Jövőkép

jovokep_1600x900.jpg

Negyedévszázada annak, hogy a Mathias Corvinus Collegium (MCC) az ifjúság tehetséggondozásával foglalkozik. A kiemelten tehetséges fiatalok támogatásának ügye alapvető fontosságú közérdek.

A Magyar Országgyűlés ennek a munkának az eredményességét ismerte el, amikor az MCC-t választotta az egységes szakmai elvek mentén működő kárpát-medencei tehetséggondozás jövőbeni bázisául. Ehhez erőforrást is biztosított, amikor a MOL Nyrt. és a Richter Gedeon Nyrt. részvényállományának 10-10 százalékát az MCC kezelésébe adta. A részvények hozamából és a költségvetéstől kapott egyéb forrásokból a kárpát-medencei magyarság javát szolgáló, az egész nemzet számára hasznos, közösségi szempontból előremutató tehetséggondozási tevékenységét fogja az MCC még színvonalasabbá és még több fiatal számára elérhetővé tenni.  

2020 őszén indult programjának köszönhetően az elmúlt évtizedek legjelentősebb, fiatalokat célzó tehetséggondozási intézményévé válik az MCC a Kárpát-medencében. 

A tehetséggondozás egyrészt jelent ingyenes, magas színvonalú képzéseket. Másrészt az azokat kiegészítő, azok eredményeként létrejövő szellemi műhelymunkát (könyvkiadás, konferenciák, publikációk, médiaszereplések, kerekasztal-beszélgetések, mobilitási programok). Ezeknek köszönhetően az MCC tudásközponttá válik Magyarországon.  

Az MCC nem versenytársa, nem alternatívája a közoktatási és a felsőoktatási intézményeknek, független azoktól. 

Az MCC minden korosztálynak kínál fejlődési lehetőséget. Az MCC az általános iskola felső tagozatán, a középiskolákban, a felsőoktatásban tanuló tehetséges diákoknak vagy a már diplomával rendelkező fiatal felnőtteknek ad képzést, aminek köszönhetően a diákok a hagyományos oktatási rendszerben is jobban tudnak teljesíteni. Az MCC-ben nem tömegoktatás, hanem egyénre szabott és kiscsoportos munka folyik. A köz- és felsőoktatás célja egy alapvető, egységes és egyetemleges tudás átadása. Az MCC célja egy azon túlmutató tudás és különleges szemléletmód biztosítása a fiataloknak érdeklődésüknek megfelelően.

Az MCC a nemzetért és a szűkebb közösségükért tenni akaró, lelkes fiataloknak ad lehetőséget arra, hogy képességeiket kibontakoztassák, nyitottak legyenek a világra, ismerjék a nemzetközi folyamatokat, a legkitűnőbb oktatóktól tanulhassanak, mindezt térítésmentesen, anyagi helyzettől függetlenül.

A következő öt évben mintegy 10 ezer diák képzését vállaljuk különböző programjainkban.  

A jövőben mind a 19 megyeszékhelyen és további 16 magyarlakta városban lesz jelen Kárpát-medence szerte a Mathias Corvinus Collegium, illetve nyugat-európai jelenlétben is gondolkodik.

Hamarosan a városba költözik az MCC budapesti központja. A két, modern stílusban épült betonépület lebontásra kerül. A következő öt évben az államtól kapott ingatlanegyüttesen egy, a kor elvárásainak megfelelő, fenntartható, tájba illeszkedő, zöld központ jöhet létre. 

Az MCC erős alumni rendszert épít, karrierirodát hoz létre, az ingyenesség mellett ösztöndíjat is ad a diákoknak a tanulmányi eredményüknek megfelelően. Arra törekszünk, hogy aki egyszer MCC-s lett, az alma mater-ként tekintsen tehetséggondozó intézményére, és karrierje során végig büszkén tekintsen vissza Mathias Corvinus Collegium-os éveire.  

Összességében az MCC az ország iránt elkötelezett, a helyi közösségekért tenni akaró, honfitársaikért és a környezetükért felelősséget érző fiatalokat támogatja abban, hogy a bennük rejlő tehetséget – társadalmi és kulturális helyzetüktől függetlenül – kibontakoztathassák és azt saját maguk, hosszú távon pedig a magyarság javára kamatoztathassák. 

Célunk tevőlegesen közreműködni egy olyan tehetséges, széles látókörű, nyelveket beszélő, nemzetközi tapasztalatokkal felvértezett, patrióta nemzedék formálásában, amely a magyar érdekeket képviselve - a globális verseny közepette is magabiztosan - részt tud venni a magyarság jövőjét meghatározó hazai és nemzetközi vitákban és döntésekben, az összmagyarság felemelkedését szolgáló közéleti párbeszéd és kultúra fejlesztésében, így Magyarország kulturális, gazdasági, társadalmi elitjének méltó képviselője lehet.