Konferenciák

MCC Budapest Summit On Migration

A Mathias Corvinus Collegium MCC Budapest Summit címmel minden évben több napos, egy globálisan aktuális témában meghirdetett, tudományos-közéleti csúcstalálkozónak számító nemzetközi konferenciát szervez, amelyhez további kísérő események társulnak közel egyhetes izgalmas programot kínálva a résztvevőknek. A 2019-ben hagyományteremtő szándékkal útjára indított MCC Budapest Summit kormányfőket, állami vezetőket, nemzetközi bestseller szerzőket, világszinten elismert kutatókat ültet egy asztalhoz. Az MCC célja a politikai, gazdasági, társadalmi párbeszéd nemzetközi szintű nyomon követése és magas szintű alakítása. A nemzetközi konferenciáinkra érkező előadók meghatározóak a hazai szellemi diskurzus menetére nézve is, az MCC-ben tartott tanítási óráikkal pedig emelik a képzések színvonalát, maradandó élményt nyújtva ezzel diákjainknak. A 2019-es Budapest Summit-on a migráció társadalmi, gazdasági, biztonságpolitikai kérdéseire fókuszáltunk, a 2020 novemberében tartott konferencián a hazafiasság témáját helyezzük a középpontba.

MCC London Summit néven közel egy évtizede szervezünk szakmai-társasági eseményt a brit fővárosban. A kezdetben csak külföldi partnereinknek és alumni közösségünk szigetországban élő tagjainak szervezett rendezvény mára a média és a szélesebb érdeklődő közönség számára is nyitott, nagyobb szabású konferenciává nőtte ki magát. Az MCC London Summit kiváló alkalom arra, hogy Magyarországot intézményünk szakmai tevékenységén keresztül megmutassuk a világnak egy sokakat foglalkoztató aktuális kérdés szakmai megvitatásán keresztül. Legutóbbi londoni rendezvényünkön a nemzetállamok szuverenitásának kérdéskörét jártuk körbe.

London Summit

ALondoni Magyar Nagykövetség adott otthont 2013. március 26-án a nemzetközi professzoraink és a magyar politikai, gazdasági élet vezető szakemberei közötti szakmai megbeszélésnek. Ezt a találkozó azóta évente megrendezésre kerül. A találkozók megszervezésével lehetőség van az együtt gondolkozásra Európa jövőjéről, Magyarország lehetőségeiről. Kiterjedt, nemzetközi professzori hálózatunknak köszönhetően remek szakmai kapcsolatokat mondhatunk magunkénak. Fontosnak tartjuk, hogy ezt a kapcsolati tőkét hallgatóink képzése mellett társadalmi célokra is felhasználjuk, ezért hagyományteremtő szándékkal került sor az I. MCC London Summitra. Az eseményen rangos szakemberek, köztük rendszeres óraadó tanáraink is részt vettek. Jelen volt többek között Prof. Dr. Malcolm Gillies, a London Metropolitan University vezérigazgatója, rektor-helyettese; a The London School of Economics and Political Science-t képviselte Prof. Dr. Stuart Corbridge, a neves felsőoktatási intézmény Nemzetközi Fejlesztési Intézetének vezetője és Prof. Dr. Rodney Barker a közgazdaságtan és a politikatudomány kutatója, professzor emeritus. A City University Londonról érkezett Prof. Dr. David Sims, a szervezeti magatartás kutatója, a Cass Business School Menedzsment Karának igazgatója, aki korábban többek között a British Patrolnál szerzett szakmai tapasztalatokat. Az oktatási szakemberek mellett a gazdasági élet nagynevű vállalatainak képviselői is megjelentek: Richard Hamilton, vállalati igazgató a KPMG Internationalt, Jonathan Horsman, marketingigazgató, osztályvezető a Project Associates Rt.-t képviselte. A 2013-as megbeszélést megtisztelte jelenlétével Prof. Dr. David Venter is a belga Vlerick Business School gyakorlati menedzsment oktatója, korábban a Dél-Afrikai Köztársaság kormányzati kommunikációért felelős intézetének vezetője és Nelson Mandela személyes tanácsadója.

Az első, angliai követségen tartott szakmai egyeztetés elején Csák János Nagykövet Úr mellett Tombor András, Collegiumunk alapítója és kurátora köszöntötte a megjelenteket, és örömét fejezte ki, hogy az MCC közvetítő lehet a tudományos, szakmai szakemberek, illetve a hazai gazdasági és politikai élet képviselői között, elősegítheti a nemzetközi trendek és irányzatok hatékony, szakmai beépülését a magyar közigazgatási rendszerbe. A megbeszélésről elismerően nyilatkozott magyar oldalról Strohmayer János a McKinsey & Company ügyvezető partnere is. Véleménye szerint az itt elinduló közös gondolkozás egy gyümölcsöző, egyre szorosabb együttműködés kezdetét jelenti az angol professzorok, szakmai csoportok és a magyar résztvevők között. Reményeink beteljesültek: az I. MCC London Summitot több hasonlóan érdekes, eredményes alkalom követte a partneri kapcsolatok továbbfejlesztésére a két ország képviselői között.

Vezetés válság idején konferencia

Óriási szakmai és sajtóérdeklődés mellett zajlott le az MCC I. Nemzetközi Leadership konferenciája. A rendezvényen 12 előadó járta körbe a „Vezetés a válság idején” témakörét. Az MCC Vezetőképzőjén rendszeresen oktató külföldi professzorok mellett Lázár János, Tombor András, Bencsik László, Strohmayer János és Bogsch Erik is tartott egy-egy előadást a témában. A Collegium alapító, kurátorának nyitó beszéde után elsőként Lázár János szólalt fel. A Miniszterelnökséget vezető államtitkár hangsúlyozta: a kormány úgy tudja megtartani a társadalmi bizalmat, ha a válság után azt az elvet követi, hogy a közteherviselésből mindenkinek nagyobb részt kell vállalnia, aki erre képes. Az államtitkár kiemelte: ha a pénzzel rendelkező szektorok nem járulnak hozzá növekvő mértékben a terhek viseléséhez, akkor a politikai stabilitás fog gyengülni. Az államtitkár szerint a 2008-as gazdasági válság után Európa - elsősorban szociális - válságban maradt, annak ellenére, hogy eredetileg épp egy krízis megoldására, a tartós béke és gazdasági növekedés megalapozására jött létre. "Egészen megdöbbentő az, hogy a 20. század legnagyobb problémáinak megoldására létrejött (...) társadalom, szervezet, és struktúra van ma a legsúlyosabb és legkezelhetetlenebb válságban" - mondta Lázár János.

Szerinte Magyarországnak létérdeke, hogy az Európai Unió (EU), az európai gondolat képes legyen megújulni, "több Európa" legyen abban az értelemben, hogy szociális igazságosság és a források igazságos elosztása valósuljon meg, mert ennek hiányában újabb válságokkal kell szembe nézni. Az OTP Bank stratégiai és pénzügyi vezérigazgató-helyettese, Bencsik László azt hangsúlyozta, hogy a válságban új szereplők új ötletekkel emelkedhetnek a többiek fölé, vagy akvizíciókkal lehet javítani a cégek pozícióján. Emlékeztetett: a válságok nem ritka események, az utóbbi 200 évben átlagosan a független államok mintegy ötöde volt egy adott időpillanatban csődben. A  vezérigazgató-helyettes szerint a válság fő konklúziója, hogy egy szervezet teljesítménye leginkább az ott dolgozó emberektől, és azoktól függ, akikkel kapcsolatban áll.IV. Országos MCC Pedagóguskonferencia

A 2019-es tavaszi pedagóguskonferencia a több mint 20 éves tehetséggondozási tapasztalattal rendelkező Mathias Corvinus Collegium szervezésében valósul meg. A konferencia célja, hogy az MCC Fiatal Tehetség Programban, valamint a Középiskolás Programban felgyűlt pedagógiai, tehetséggondozási és módszertani tapasztalatokat is felhasználva mind az általános iskolai, mind pedig a középiskolai tanároknak innovatív szemléletű, készség- és képességfejlesztésre, problémamegoldásra fókuszáló, nemzetközi tapasztalatokra is kitérő jó gyakorlatokkal gazdagítsa módszertani eszköztárát.  Jelentkezéshez kattintson ide. A Mathias Corvinus Collegium 2015 őszétől komplex tehetséggondozó programot indított az általános iskola felső tagozatos diákjai számára is. A Fiatal Tehetség Program (FIT) jelenleg 550 diákkal működik az ország hét városában (Budapest, Beregszász, Kecskemét, Veszprém, Szolnok, Pécs, Miskolc), ahol az iskolai oktatásban nem tanított témakörök, beszédközpontú angoloktatás, személyre szabott fejlesztés, valódi közösség vár a gyerekekre. Az MCC Középiskolás Programja (KP) a motivált, tehetséges középiskolás diákoknak nyújt iskolán kívüli tanulási, fejlődési lehetőséget. Az ingyenesen elérhető e-learning alapú társadalomtudományi fókuszú képzéseken túl havi rendszerességgel készség- és képességfejlesztő képzési napokat és évente kétszer tehetséggondozó táborokat biztosít a Programban részt vevő diákoknak.

MCC KP Pedagóguskonferencia

A Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programja a motivált, tehetséges középiskolás diákoknak nyújt iskolán kívüli tanulási, fejlődési lehetőséget. Az ingyenesen elérhető e-learning alapú társadalomtudományi fókuszú képzéseken túl havi rendszerességgel készség- és képességfejlesztő képzési napokat és évente kétszer tehetséggondozó táborokat biztosít a Programban részt vevő diákoknak. A 2017. október 14-ei konferenciánk alkalmával szeretnénk megszólítani a középiskolás diákokat tanító gyakorló tanárokat, egyetemi oktatókat és a tanárképzésben részt vevő leendő pedagógusokat is. A konferencia célja, hogy innovatív szemléletű, készség- és képességfejlesztésre, problémamegoldásra fókuszáló, nemzetközi tapasztalatokra is kitérő jó gyakorlatokkal gazdagítsa a középiskolai tanárok módszertani eszköztárát. A konferencia olyan szakmai találkozási pont kíván lenni, ahol az érdeklődő pedagógusok és tanárszakos hallgatók szemléletformáló előadásokon vehetnek részt, és ahol lehetőséget biztosítunk olyan új módszertani ötletek elsajátítására és megosztására, amelyet fel tudnak használni a mindennapi oktatási-nevelési munkájuk során. A rendezvényen minden résztvevő kézhez kap egy rövid módszertani füzetet, ami a konferencián elhangzott tartalmakat foglalja össze.MCC FIT Pedagóguskonferencia

A FIT Program kiemelten fontosnak tartja a pedagógusokkal való együttműködést, a módszertani és pedagógia tapasztalatcserét, illetve az innovatív tehetséggondozási módszerek bemutatását és az iskolai keretei közötti alkalmazásának elősegítését. A „Tehetséggondozás felsős fokon” konferencia hagyományteremtő kezdeményezés. Célunk egyrészt a felső tagozatos korosztály tehetséggondozási lehetőségeinek és módszereinek bemutatása, a formális és nonformális oktatási rendszerek tapasztalatainak megosztása, másrészt az asszertív-támogató pedagógusi attitűd alapvonásainak felvázolása. A konferencia szakmai találkozási pont, közösségi bázis kíván lenni, ahol a tehetséggondozás iránt érdeklődő pedagógusok számára fórumot biztosítunk a módszertani ötletek megosztására. A rendezvényen lehetőség nyílik a FIT Programot mint egy innovatív oktatási módszerekkel dolgozó képzési formát is megismerni, illetve a témakört számos szakértő előadás révén is körüljárni. A tehetséges gyermekek képességeinek felismerésében és fejlesztésében az első lépéseket a család teszi meg, később viszont a pedagógusokkal, pszichológusokkal és az oktatás további szereplőivel együttműködve lehet csak eredményes személyiség- és készségfejlesztést elérni. E célok érdekében pedagóguskonferenciát szervezünk, amely egyfelől a tehetséggondozás területén jártas szakemberek segítségével mutatja be a kiemelkedő képességű gyermekek azonosításában és fejlesztésében használható formális és non-formális edukációs eszközöket, másrészt a pedagógusi tapasztalatmegosztás szakmai fóruma is kíván lenni.