Posztdoktori Program

posztdoktori_program_1600x900.jpg

Az MCC 2019-ben meghirdeti új, Posztdoktori Programját.

A Mathias Corvinus Collegium több mint húsz éve céljai közé vette tudományos és közéleti témák felvetését, gyümölcsöző diskurzusok megteremtését konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, viták, szakmai összejövetelek szervezésével, valamint kötetek szerkesztésével és kiadásával. Az MCC Posztdoktori Program célja, hogy az intézményben az évek alatt összegyűjtött tudásmegosztási tapasztalatot és az általános iskolától a fiatal felnőtt korig ívelő oktatási infrastruktúrát a pályakezdő kutatók rendelkezésére bocsátva segítse az új tudományos eredmények minél hatékonyabb társadalomba való beágyazódását. A Program célja továbbá, hogy támogassa a pályakezdő kutatókat – az anyagi juttatások mellett – kapcsolati hálójuk építésében, illetve tudománykommunikációs készségeik fejlődésében.

Az MCC Posztdoktori Program létrehozását az a megfigyelés motiválta, hogy az elkészült tudományos művek és eredmények sok esetben lassan jutnak el a szűkebb szakmai közegen túl más célcsoportokhoz. A társadalom számára közvetlen haszonnal bíró témák, tudományos ismeretek és eredmények közérthető terjesztése, valamint e témáknak és ismereteknek a fiatal tehetségek oktatásába való bevonása olyan hatékony tudománykommunikációt valósít meg, amely megegyezik az MCC törekvéseivel. A program végső soron hozzájárul a társadalom és a tudomány közti hidak építéséhez, erősítéséhez és fenntartásához, valamint segíti a programban részt vevő ifjú kutatókat bekapcsolódni az oktatásba és a tudomány-népszerűsítésbe, így abban, hogy kutatói munkájuknak társadalmi hatása nagyobb szintet érjen el.

A Posztdoktori Programra azok jelentkezését várjuk, akik doktori disszertációjukat 2012–2020 között megvédték, és akik úgy érzik, hogy doktori disszertációjának témája a szélesebb körű oktatási és ismeretterjesztő tevékenység szempontjából releváns.

A jelentkezés és a felvételi részleteiről ITT olvashatnak.