Ösztöndíjak

osztondijak_1600x900.jpg

Komáromy Gábor-ösztöndíj

A Cook Communications és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) a 2015/2016-os tanévre is ösztöndíjat hirdet Komáromy Gábor emlékére. A Cook Communications teljes körű kommunikációs szolgáltatást nyújtó PR-ügynökség, amely irodáival Budapesten, Prágában, Szófiában, Bukarestben és Varsóban van jelen. A Komáromy Gábor-ösztöndíjat 2010-ben alapította a Cook Communications és az MCC, ezzel ösztönözve a média kritikus megközelítését, és segítve a gyakorlatorientált újságíróképzést. A pályázat nyitott minden nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató számára, képzési területtől függetlenül. Az ösztöndíj keretében felajánlott pénzügyi támogatás összesen 1200 euró, amelyből a nyertes pályázó 900 euró ösztöndíjban részesül, munkájához mentori segítséget kap egy tapasztalt, nemzetközi közegben jártas újságírótól, valamint felvételt nyer az MCC média/kommunikáció szakirányára. Az MCC Komáromy Gábor Média Könyvtár 300 euróhoz jut könyvek és folyóiratok beszerzése céljából.

A 2015-ös Komáromy Gábor-ösztöndíjat annak a pályázónak ítéli oda a bizottság, aki véleményük szerint a legvonzóbb projekttervet nyújtja be. A témakörtől függetlenül (legyen az politika, üzlet, sport, gazdaság, kultúra, tudomány, stb.) a pályázatnak választ kell adnia arra, hogy miért éppen az adott témát szeretné feldolgozni a pályázó, miért tartja azt fontosnak és aktuálisnak, és miért fogja a történet az olvasókat is érdekelni. A sikeres pályázónak egy minimum háromrészes cikksorozatot kell elkészítenie megadott határidőre, magyar és angol nyelven, amely a magyar és nemzetközi médiában publikálható.

Quinnipiac

Az amerikai Quinnipiac University-vel létrejött hallgatói ösztöndíjprogramunk keretében a neves amerikai egyetem 2009 őszétől évente két hallgatónkat fogadja a külön e célra szervezett MBA programján.

„A Quinnipiac University-n a diákok a mi elsőrendű prioritásunk. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogató és stimuláló környezetet biztosítunk intellektuális és személyes fejlődésükhöz. Az Egyetem minden tevékenységét három alapvető érték mentén végzi: magas minőségű akadémiai programok, diákorientált környezet és erős közösségtudat. A Quinnipiac tanulmányi környezete meglehetősen testre szabott, megjelenítve intézményünk elkötelezettségét a kiemelkedő színvonalú oktatás, a tudományos munka és a szakmai fejlődés iránt.
A minőségi partnerintézmény keresése során a Mathias Corvinus Collegiumban rokon szellemre akadtunk. Az MCC egy rendkívüli hely azon diákok számára, akik tevékenységük minden területén a tökéletességre törekszenek. Az MCC kiváló, személyre szabott környezetet kínál, amelyben erős a közösségtudat, és amely a kiemelkedő színvonalú oktatásra helyezi a hangsúlyt. A Quinnipiac University büszke arra, hogy partneri viszonyra lépett a Mathias Corvinus Collegiummal. Ez egy olyan amerikai-magyar partnerség, amely a közös értékekre és a diákjaink fontosságába vetett közös hitre alapszik.”

John L. Lahey, a Quinnipiac University rektora

„Az amerikai-magyar vállalatvezetői képzési program célja az, hogy a jövendőbeli magyar vállalati vezetőkben tudatosítsa az amerikai üzleti gyakorlatban rejlő előnyöket. Ezek között említhetjük többek között az ügyfélközpontú hozzáállást, a kemény munka, és magas erkölcsi elvárások iránti elkötelezettségeket.
E célok megvalósítása hívta életre a Quinnipiac Egyetem (Amerikai Egyesült Államok) és a Mathias Corvinus Collegium partneri együttműködését, melynek keretei között a legjobb és legígéretesebb magyar diákok folytathatnak külföldi tanulmányokat. E program a következő három pilléren alapul:

  1. Az első pillér egy amerikai MBA program elvégzésére épül a Quinnipiac Egyetemen. Az MBA képzés a magyar elméleti oktatást egészíti ki oly módon, hogy mindenek előtt a gyakorlati alkalmazásokra összpontosít, a csapatmunkára, a vezetési technikákra és más egyéb, világviszonylatban is fontos készségekre.
  2. A második pillér széles spektrumú tapasztalatszerzést jelent amerikai cégeknél. A programban részt vevő diákok MBA tanulmányaik alatt részmunkaidőben dolgoznak különböző cégeknél, majd ezt követően egy éven át folytatnak – teljes munkaidőben- gyakorlatot valamely amerikai vállalatnál. Ez a pillér egyedülálló lehetőség, hiszen a diákok számára gyakorlati üzleti képzést nyújt a világ legjelentősebb vállalatainál.
  3. A harmadik pillér az ún. Vezetői Mentori program, melynek során vezető magyar üzleti személyiségek vállalnak mentori szerepet. A mentorok üzletvezetői tanácsokkal is ellátják a hallgatókat, illetve összeköttetést biztosítanak részükre egy magas színvonalú magyar üzleti hálózathoz. A mentorok úgy irányítják a diákokat és magát a programot, hogy a résztvevők képesek legyenek kritikusan értékelni a külföldi tartózkodásuk során tanultakat annak érdekében, hogy ezt a tudást a későbbiekben alkalmazni tudják a magyar piaci körülmények között.

A képzési terv a Quinnipiac Egyetemen három tanulmányi évre épül. Még a programba való belépés előtt megtörténik a kiválasztás; a jelentkezők közül kiváló tanulmányi eredményeik alapján elsősorban azokat választják ki, akik megfelelő érettséget mutatnak, és a program sikeres elvégzését ígérő készségekkel rendelkeznek. A hallgatókat és a vállalatokat, illetve a diákokat és mentoraikat a közös érdeklődés alapján párosítják össze. Az első két év folyamán a hallgatók MBA kurzusokon vesznek részt és részmunkaidőben (heti 20 órában) dolgoznak. A harmadik évben a diákokat már teljes munkaidőben (heti 40 órában) foglalkoztatják. A hallgatóknak egész idő alatt rendszeres levelezési kapcsolatban kell állniuk mentorukkal, részletes tájékoztatást nyújtva az Egyesült Államokban folytatott tanulmányaikról. Az utolsó amerikai évet követően kötelesek visszatérni Magyarországra, ahol az MCC-vel és mentorukkal együtt dolgoznak tovább azon, hogy az érdeklődési körüknek és megszerzett készségeiknek legmegfelelőbb munkát találjanak ahhoz, hogy a magyar üzleti élet vezető egyéniségeivé váljanak.”

Cristopher P. Ball, a Közgazdaságtudományok egyetemi docense, Quinnipiac Egyetem.

Szociális ösztöndíj

A Tihanyi Alapítvány fenntartásában működő Mathias Corvinus Collegium egyik fontos küldetése, hogy hátrányos helyzetű fiataloknak is lehetőséget nyújtson színvonalas oktatási programban való részvételre. Ez a törekvés már a Fiatal Tehetség Programban és a Középiskolás Programban is megjelenik, ahol hátrányos helyzetű térségek iskoláit is igyekszünk elérni és tájékoztatni a Programok nyújtotta lehetőségekről. Egyetemi Programunk, akárcsak a többi képzésünk, a hallgatók számára teljesen ingyenes, collegiumi lakhatásuk pedig kedvező áronon biztosított, ezáltal szeretnénk elérni azt, hogy a hallgatók bekerülése ne anyagi hátterüktől függjön, hanem kizárólag képességeiktől és motiváltságuktól. A hátrányos helyzetű tanulók támogatása érdekében az Alapítvány minden évben pályázatot ír ki lakhatási támogatás elnyerésére, melynek keretén belül 2014-ben 22 fő, szociálisan hátrányos helyzetű collegista részesült 50%-os kollégiumi díjkedvezményben.