Tóth Norbert 2004-ben szerzett diplomát a PTE ÁJK jogász, majd 2010-ben a PTE BTK politológia szakán. Ugyanebben az évben a BCE Közigazgatás-tudományi Karán esélyegyenlőségi és kisebbségvédelmi igazgatási szakértői végzettséget szerzett. A kisebbségi területi autonómia nemzetközi jogi és összehasonlító jogi vonatkozásait vizsgáló doktori értekezését 2013-ban védte meg. Korábban az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetének tudományos segédmunkatársa, 2008-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (illetve a jogelőd Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán) tanársegédként, adjunktusként (2011-től), illetve egyetemi docensként (2016-tól) dolgozik. 2012-ben a Nemzetközi jogi és EU-jogi Tanszék vezetője, 2015-ben pedig a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oktatási dékánhelyettese volt, korábban pedig főosztályvezetőként dolgozott a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, majd később az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában. Több think tank kutatója volt korábban, óraadó több hazai felsőoktatási intézményben. Szakértőként részt vett többek között Magyarország tanácsi (EU) elnökségi feladatainak ellátásában (2011), valamint tagja volt az első magyar UPR (az ENSZ Egyetemes Időszaki Felülvizsgálata)-delegációnak. Tóth Norbert több rangos nemzetközi jogtudományi szervezet tagja, számos publikáció szerzője. Főbb kutatási területei: a kisebbségek védelmének nemzetközi jogi vonatkozásai, emberi jogok nemzetközi jogi védelme, diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga, nemzetközi szokásjog, a nemzetközi jog atipikus forrásai és a migráció nemzetközi jogi vetületei.