Úgy gondolom, hogy XXI. század legfontosabb feladata, hogy megtaláljuk a harmonikus egyensúlyt az emberi társadalmak és a természeti rendszerek közt. Meggyőződésem, hogy az előttünk álló évszázad legégetőbb társadalmi, gazdasági és politikai kérdései megoldhatatlanok lesznek a természet és az ember viszonyának újraértelmezése nélkül. Éppen ezért nagyon örülök, hogy az MCC kutatói csapatát erősítve, többek közt ezzel a kérdéskörrel is foglalkozhatok.

Az MCC-nél általános politikaelméleti és társadalomtudományi témákban végzek kutatást, különös tekintettel a demokráciaelméleteket, a nacionalizmuskutatást és a médiát érintő kérdésekben. A környezeti ügyek iránti elköteleződésemet és szaktudásomat az MCC kutatóműhelyében végzett kutatásaim mellett a Klímapolitikai Kutatóintézet keretein belül is hasznosítom.

Örömmel tölt el, hogy munkám során lehetőségem van a Collegium diákjainak is átadni a jövő problémáinak megoldásához szükséges tudást és értékeket, ugyanis rendkívül fontosnak tartom, hogy a mindannyiunkat érintő kérdésekben ne csak felülről lefelé ható megoldásaink legyenek, hanem alulról fölfelé szerveződők is.

Az MCC egy nyitott, pezsgő, inspiráló és tudásalapú értékközösség. Az a hely, ahová minden alkalommal motivációval telve megyek be, tudva, hogy olyan dolgokkal foglalkozhatok, melyek talán egy picit jobb hellyé teszik világunkat. 

Végzettség: 

  • Környezetgazdálkodási agrármérnök szak, településfejlesztés szakirány (SZIE)
  • Államtudományi osztatlan mesterképzési szak (NKE) – folyamatban

Nyelvismeret: angol és német

Email: mlitkei@mcc.hu