Női Közéleti Vezetőképző Program

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) várja az érdeklődők jelentkezését a Női Közéleti Vezetőképző Programjára. Az ingyenes képzést olyan 18–36 év közötti, magyar és angol nyelvtudással rendelkező fiatal nők számára kínáljuk, akik ambíciót éreznek a közéleti szerepvállalásra. A képzés célja a résztvevők praktikus vezetői ismeretekkel való ellátása, és egy olyan közösség megteremtése, amely elősegíti, hogy az idehaza képzett női vezetők hosszú távon Magyarországon, elsősorban hazai vagy régiós intézményeknél vagy vállalatoknál kamatoztassák tudásukat. A program rávilágít továbbá a női vezetők fontosságára, valamint a nők gazdaságra, társadalomra és közéletre gyakorolt hatására. A képzés négy hétvégét foglal magában, amelyek során a résztvevők előadásokon és készségfejlesztő tréningeken vesznek részt. Emellett beadandó feladatok elkészítése és e-learning-tananyagok segítik az ismeretek elsajátítását. A program kimondott célja, hogy a tantermi oktatáson túl lehetőséget biztosítson gyakorlati tapasztalatszerzésre is, így a résztvevők kiscsoportos projektmunkában vesznek részt, és hazai, valamint külföldi szakemberekkel, vezetőkkel és politikusokkal találkozhatnak. A külföldi szakértők meghívásával olyan képzést kívánunk nyújtani, amely nemzetközi viszonylatban is elismert, a hazai előadókkal történő találkozás pedig lehetővé teszi a helyi közéletre történő reflektálást.

A képzési program az alábbi elemekre épül:

 • Előadások és szemináriumok: Az elméleti tananyag átadását biztosító tantermi képzések, amelyek során a lexikális és módszertani tudás elsajátítása a cél, többek között a következő témákban: közkapcsolatok, globális és európai integráció, közjog és protokoll.
 • Készségfejlesztő tréningek: A foglalkozások során a személyes vezetői készségek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. A résztvevők vitákban vesznek részt, szituációs feladatokat végeznek, esettanulmányokat dolgoznak fel.
 • Vezetőkkel való találkozások: A résztvevők számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy hazai és nemzetközi kis-, közép- és nagyvállalatok, valamint politikai és nonprofit szervezetek vezetőivel, államtitkárokkal, politikusokkal találkozzanak és beszélgessenek.
 • Projektek: A gyakorlati tapasztalatszerzés érdekében közéleti, szakpolitikai, gazdasági vagy szociális kihívásokra reflektáló projekteken is dolgoznak a program hallgatói.
 • Projektek kivitelezését támogató e-learning-anyagok: A résztvevőkkel rendszeresen megosztunk online videó- és hanganyagokat olyan témákban, mint például államelmélet, alkotmányos ismeretek, kormányzati működés, politikai kommunikáció. Ezek segítséget nyújtanak a projektek során, illetve támogatják az ismeretek megszerzését és feldolgozását.
 • Közösségi események: Olyan formális és informális események (például beszélgetések, kulturális programok), amelyek során a résztvevők, valamint a meghívott vendégek, előadók eszmecserét folytathatnak.

Előző években előadóink voltak:

 • Novák Katalin, az EMMI Család- és ifjúságügyért felelős államtitkára
 • Dr. Aczél Petra, nyelvész, kommunikáció- és retorikakutató; egyetemi tanár
 • Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter
 • David Venter, Nelson Mandela volt kommunikációs főtanácsadója
 • Malcolm Gillies, a London Metropolitan Egyetem egykori rektora
 • Varga Judit, igazságügyi miniszter

A képzés ingyenes, a program 4 képzési hétvégéből áll, amelyek várható ütemezése a következő:

 • 2020. október 9-11, Magyarország, vidéki helyszín
 • 2020. december 4-6, Magyarország, vidéki helyszín
 • 2021. február 12-14, Magyarország, vidéki helyszín
 • 2021. április 16-18, Magyarország, vidéki helyszín 

A képzési alkalmak közötti időszakokban a résztvevők az e-learning-anyagokat dolgozzák fel. Az e-learning-platformon keresztül kell leadni a beadandó feladatokat (esszéírás, prezentációkészítés, beszédírás, kutatás, videókészítés) is. Ez a teljes képzési program során összesen 5-7 beadandó feladatot jelent.

A programot a Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja.