Olvasási idő: 4 perc

Közérdekű adatigénylési kérelmet juttatott el Tóth Bertalan országgyűlési képviselő a Mathias Corvinus Collegium Alapítványhoz (MCC), amelyben az alapítvány működésére és gazdálkodására vonatkozó, évekre visszamenő, nagy mennyiségű adat kiadását kérte. Az alapítvány az adatigénylést 860 oldal terjedelemben, haladéktalanul teljesítette, mivel a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően közfeladatot lát el és közérdekű adatokat kezel. Ezen túlmenően a nyilvános adatok körére vonatkozóan a szervezet a honlapján olyan változtatásokat hajt végre, hogy azok mindenki számára még egyszerűbben elérhetőek legyenek.

Az adatok mindenki számára könnyen kereshetők és gyorsan hozzáférhetők

A Magyar Szocialista Párt elnöke által az MCC-hez megküldött közérdekű adatigénylése jelentős mennyiségű dokumentumot ölel fel, több évre visszamenő adatokat érint. Mindazonáltal a szervezet a lehető legrövidebb időn belül a képviselő rendelkezésére bocsátotta a jogszabályban meghatározott és kérelmezett adatkört. Az MCC olyan közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amely az Országgyűlés döntéséből következően tehetséggondozási feladatot mint közfeladatot lát el, ezért az alapítványt irányító kuratórium kiemelt fontosságúnak tartja, hogy az átláthatóság szempontjainak való megfelelés jegyében tárolja, kezelje és tegye megismerhetővé a tevékenységével kapcsolatban keletkező közérdekű adatokat. Erre tekintettel több olyan fejlesztés is folyamatban van, amelyek lehetővé teszik, hogy az adatoknak ez a köre mindenki számára az eddigieknél is könnyebben kereshetőek és gyorsan hozzáférhetőek legyenek az intézmény honlapján keresztül is.

Bővülő feladatok, magas színvonalú tehetséggondozás

Az MCC közérdekű tehetséggondozó tevékenysége során ingyenes képzési programokat kínál a legtehetségesebb magyarországi és határon túli magyar fiatalok számára. A 25 éves intézmény 2020-ban szintet lépett, így képzései 2021-ben tizenhét, a következő öt évben pedig összesen harmincöt településen válnak elérhetővé a magyar fiatalok számára az általános iskolás kortól az egyetem befejezéséig, sőt, azon túlnyúlóan is. A szakmai és infrastrukturális fejlesztéseket követően 3500 általános iskolás, 4000 középiskolás, 1500 egyetemista és 500 további fiatal, vagyis közel 10 000 magyar fiatal vehet részt az intézmény nemzetközi szintű programjaiban.

Az átláthatóság biztosítása a jövőben is cél

A tehetséggondozás mint cél kiemelkedően közérdekű jellegére tekintettel az MCC álláspontja szerint a magyar állam által, a közfeladat megvalósítása érdekében részére biztosított vagyont a közpénzek felhasználására vonatkozó nyilvánossági követelmények mellett kell kezelni. Ezért az alapítvány a működésével kapcsolatos valamennyi információt, adatot, illetve egyéb ismeretet a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban eddig is nyilvánosságra hozott, jelenleg is nyilvánosságra hoz és a jövőben is nyilvánosságra fog hozni.

Az ÁSZ kiemelkedően jónak minősítette az MCC gazdálkodását

Az MCC gazdálkodását az Állami Számvevőszék is vizsgálta. 2020. július 9-én kiadott jelentésében az MCC-t más alapítványokkal összehasonlítva is kiemelkedően jónak minősítette. A jelentés szerint a vizsgált időszakban az alapítvány biztosította a szabályszerű gazdálkodás alapvető feltételeit, megfelelő módon eleget tett beszámolási kötelezettségének és rendelkezett a támogatásokra vonatkozóan elkülönített nyilvántartásokkal, összességében pedig megállapította, hogy gazdálkodása szabályozott, a részére nyújtott támogatások átláthatósága és az e támogatásokkal való elszámoltathatóság biztosított.